ข่าวประชาสัมพันธ์

Update!!!

ระบบห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom

New!!!
ข้อมูล Real Time
สามารถ คลิ๊กดูที่นี่ สถิติ คนป่วย ตาย หายป่วย จาก Covid-19 (Corona virus) จากทุกประเทศทั่วโลก ได้ตลอดเวลา
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 New!!!

 

รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มการเรียนเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

8 ส.ค. 63 ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมอบรม Coding New!!!

11 ก.ค. 63 ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.4-6 เข้าร่วมอบรม Coding ณ โรงเรียนสันกำแพงโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

18 พ.ค. 63 ประกาศโรงเรียนสันกำแพง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์New!!!

13 พ.ค. 63 ประกาศโรงเรียนสันกำแพง เรื่อง แจ้งยกเลิกการสอบจัดชั้นเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบปกติ สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2563 New!!!

3 พ.ค. 63 รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำวันและประกาศที่เกี่ยวข้องการรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2563  

Continue reading “ข่าวประชาสัมพันธ์”

เรียนเชิญร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

เรียนเชิญคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 ในวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 โดยปลูกต้นไม้ บริเวณบ้านของท่านหรือสถานที่ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ คุณครู บุคลากร และนักเรียนที่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรม ขออนุเคราะห์ถ่ายภาพขณะปลูกต้นไม้ ชื่อผู้ปลูก ชื่อต้นไม้ และสถานที่ปลูกโดยส่งได้ที่ไลน์โอเบ็ค (สำหรับคณะครูและบุคลากร) หรือโพสรูปภาพ ชื่อผู้ปลูก ชื่อต้นไม้และสถานที่ใต้เฟสบุ๊ค ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสันกำแพง (สำหรับนักเรียน) เพื่อที่ทางงานสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสันกำแพงจะได้รวบรวมข้อมูลจัดทำสรุปผลการดำเนินงานส่งให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมครั้งนี้ค่ะ

แจ้งกำหนดการปิด-เปิดภาคเรียน

โรงเรียนสันกำแพงขอแจ้งประกาศกำหนดการปิด – เปิดภาคเรียน และกำหนดการกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

https://drive.google.com/file/d/1Sf-5K6M9JsMaOT8-OMEyKdRTOL0EZor0/view?usp=sharing